juni 20, 2016

Vad är bokashi?

Bokashi betyder på japanska ”Jäst organiskt material”.
Bokashikompostering är kortfattat ett enkelt och praktiskt sätt att kompostera inomhus.
Det är en lite annorlunda komposteringsmetod som istället för förmultning innebär att man fermenterar, jäser, avfallet genom att tillsätta något som kallas effektiva mikroorganismer, EM.

Dessa mikroorganismer består av en blandning av jästsvampar, mjölksyrebakterier och bakterier som medverkar i växternas fotosyntesprocess. Tillsammans bidrar var och en av dessa på olika sätt till den effektiva nedbrytningsprocessen som enkelt kan beskrivas som en jäsnings- och syrningsprocess.
Spraya acceleratiorn i BokashinEM tillförs genom en ‘bärare’ som kan utvinnas på lite olika sätt. Ett exempel är jästa fruktskal eller vetekli som sprayas eller strös över matresterna.

Komposteringen sker i en lufttät hink. Genom att tillsätta EM startar en anaerobisk (nedbrytning utan syre) process i hinken. Det här gör att avfallet varken ruttnar eller luktar illa under nedbrytningen.

I bokashikomposten kan man slänga alla typer av matavfall inklusive kött, fisk, citrus och mejeriprodukter som inte rekommenderas i traditionell kompostering eller i maskkomposten.

Fördelar med bokashi

Det är självklart jättebra om man kan ta tillvara så mycket avfall som möjligt hemma för att slippa onödiga transporter.

En bokashikompost luktar inte och drar inte till sig flugor eller andra djur.

Det går snabbt! – Med bokashitekniken får man på bara ett par veckor en färdig kompost att använda för plantering och jordförbättring.

Enkelt – Man behöver inte tänka på att blanda innehållet i komposten utan det är bara att slänga det som ska slängas.

Ingen näring går till spillo utan allt kan återföras till växterna. Komposten binder kol och bara ett minimum av växthusgaser frigörs från avfallet.

Den vätska, lakvattnet som tappas ur komposten är mycket rik på viktiga näringsämnen och mikroorganismer som bland annat hjälper växterna att ta upp näring ur jorden. Lakvattnet kan användas som näringstillskott i krukor och planteringar. Den är mycket kraftig och bör spädas 1/100.